Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO -Medycyna Pracy
 
czytaj więcej...
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO - dostawa środków czystości
 czytaj więcej...
Jak można żyć z przemocą... a jak żyć bez niej...
 czytaj więcej...
ŚWIADKOWIE PRZEMOCY W RODZINIE
 czytaj więcej...
POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 czytaj więcej...

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

Historia...

         Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany Uchwałą Nr LXVIII/853/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia  27 września 2006 r. Jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Olsztyn, funkcjonuje od 1 października 2006 r.  Ośrodek działa na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z dn. 20.09.2005 r.), realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie. Ośrodek spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r.-w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie,  kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujacych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
       W naszym Ośrodku zatrudnieni są specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a ich praca poddawana jest systematycznej superwizji. 
       W dniu 07 lutego 2007 r. odbyła się prezentacja Ośrodka dla przedstawicieli Prokuratury, Sądu, Policji, władz Miasta i Powiatów oraz lokalnych jednostek samorządowych. Prezentacja miała na celu przedstawienie oferty pomocy Ośrodka oraz zachęcenie instytucji do kierowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie do naszej placówki.
      

 

 

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo