PRZEMOC
OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
OSOBY BĘDĄCE ŚWIADKAMI PRZEMOCY
DZIECI W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE
OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
TERAPIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Policja
Pomoc społeczna
Gminne komisje rozwiązywania problemów Alkoholowych
 

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

NIEBIESKIE KARTY

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury " Niebieskie Karty"oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Procedura jest realizowana przez Policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, oświatę     i ochronę zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 


© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo