PRZEMOC
OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
OSOBY BĘDĄCE ŚWIADKAMI PRZEMOCY
DZIECI W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE
Dzieci będące świadkami przemocy w rodzinie
Dzieci doznające przemocy w rodzinie
 
OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
TERAPIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo