POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administracją rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, masmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: 

 

1. KAŻDY CZŁOWIEK

ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.

2. CZŁOWIEK

doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

3. DZIECI I MŁODZIEŻ 

mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

4. KAŻDY CZŁOWIEK

doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.

5. KAŻDY CZŁOWIEK  

ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.

6. KAŻDY CZŁOWIEK

ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. KAŻDY CZŁOWIEK

ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.


Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 


 

DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM?

Nie milcz! Nie musisz się wstydzić i bać!
Powiadom o tym policję, prokuraturę.

 
MILCZĄC

wzrasta zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia oraz Twoich bliskich.


BIERNE PODDAWANIE SIĘ PRZEMOCY

nie pomoże Ci jej uniknąć w przyszłości.


ALKOHOL, PROBLEMY W PRACY, TRUDNOŚCI FINANSOWE

nie są przyczyną bicia – one je tylko ułatwiają.


STOSUJESZ PRZEMOC?

Zastanów się, kto dał Ci prawo do bicia i poniżania innych?